Về chúng tôi

Công ty Thương mại Đúc Thạch Gia Trang là nhà cung cấp chuyên nghiệp chuyên về các loại vật đúc.Chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các loại thép đúc, gang dẻo / gang xám, nhôm đúc với khối lượng đơn vị sản phẩm từ vài kg đến 10000 kg.

  • 1

Tin tức

Tin tức

Sản phẩm mới nhất