Tham quan nhà máy

nhà máy kiểu vườn
Triển lãm ACE 2016 tại Ấn Độ

Triển lãm ACE 2016 tại Ấn Độ

dây chuyền sản xuất đúc tự động 1

dây chuyền sản xuất đúc tự động 1

dây chuyền sản xuất đúc tự động 2

dây chuyền sản xuất đúc tự động 2

dây chuyền sản xuất đúc tự động 3

dây chuyền sản xuất đúc tự động 3

xưởng cắt đầu đúc

xưởng cắt đầu đúc

đúc hệ thống đường sắt

đúc hệ thống đường sắt

khách hàng đến thăm nhà máy 1

khách hàng đến thăm nhà máy 1

khách hàng đến thăm nhà máy lần đầu tiên

khách hàng đến thăm nhà máy lần đầu tiên

khách hàng đến thăm nhà máy lần thứ 3

khách hàng đến thăm nhà máy lần thứ 3

khách hàng nhìn thấy nhà máy

khách hàng nhìn thấy nhà máy

cơ sở loại bỏ bụi

cơ sở loại bỏ bụi

cài đặt loại bỏ bụi

cài đặt loại bỏ bụi

Phòng thí nghiệm cát đúc

Phòng thí nghiệm cát đúc